Ateljé för bildterapi

Jungiansk Bildterapiutbildning

Jungiansk Bildterapiutbildning

 

Två-årig bildterapeutisk utbildning med möjlighet till ett tredje handledningsår.

 

Utbildningen omfattar 8 tredagarskurser samt 4 sommarveckor, sammanlagt 12 steg. Därefter ges möjlighet att ansöka till det tredje året som endast är till för verksamma bildterapeuter.

 

Utbildningen startades 1991 av Janet Haapar, bildterapeutisk metodutvecklare till Alma-metoden för bildterapeutiskt arbete. Metoden beskrivs i boken Bildterapi enligt Almametoden, Solrosens Förlag 2002 (författarnamn Janet Svensson), ISBN 91-88362-25-6.

 

Utbildningen leds av Janet Haapar, leg. psykoterapeut, dramapedagog och bildterapeut.

 

Du som vill deltaga i bildterapiutbildningen: skriv några rader om Dig själv och varför Du vill gå utbildningen och lägg i meddelandeboxen på fb eller skicka till bildterapi@telia.com eller till Janet Haapar, tfn 070-349 98 34.

 

Janet Haapar
Janet Haapar

 

Bildterapiutbildningen är till för Dig som har ett genuint intresse för bildupplevande, symboltransformation och målning som kreativ behandlingsmetod.

 

Några röster från utbildningsdeltagare.

 

Kostnad exkl. kost och logi: 60 000:- per år.

Planer finns att göra utbildningen 3-årig med samma innehåll som den 2-åriga utbildningen men med längre pauser mellan delkurserna. 

 

 

Första året

1

Bildterapeutisk historia

Tema - Fri målning
Grundnivåns symbolik enligt H C Leuners
symboldramametod
Religionsfilosofi enligt M Buber och attityd
till bilder enligt Almametoden

   

2

Linjen - Färgen
Process - Produkt

Om olika metoder för bildterapi bl.a. enligt
E. Kramer och E. Virshup
Kandinsky och Göthes Färglära

   

3

Bildterapeutiska sessioner med focus på den
personliga processen och processanalys av
bilder enligt Almametoden för bildterapi

   

4

Bildterapeutiska sessioner med focus på grupprocessen
Almametoden i kombination med V. Spolins
och K. Stanislavskijs imrovisationsmetoder

   

5

Symboldramametoden enl. H C Leuners modell i
kombination med Alma-metoden för bildterapi

   

6

C G Jungs djuppsykologiska teori
Typologi, komplexteori
Bildterapeutiska sessioner enligt Almametoden

 

Andra året

7

Aktiv Imagination enligt C G Jung
och bildterapi enligt Almametoden

Det kollektivt omdevetnas symbolik

   

8

Antikens gudinnemyter och arketypisk kvinnopsykologi. Bildterapi enligt Almametoden

   

9

Sagor, myt och bildskapande

   

10

Drömmar, drömsymbolik och bildterapi
C G Jung, M-L v Franz, O Vedfelt

   

11

Alkemistisk symbolik i bilder och bildterapi

   

12

Sammanfattning