Ateljé för bildterapi

Handledning

Almametoden

 

Handledningsgrupp i Bildterapi

Handledningen sker individuellt eller i grupp där metoden grundar sig i almametoden för bildterapeutiskt arbete, se Bildterapi enligt Almametoden, Solrosens förlag 2002. Överföring och motöverföring är grundläggande utgångspunkter i handledningen och samtliga deltagare i handledningsgruppen kommer att i egna målningar – individuella och gruppmålningar, inre drömbilder och/eller symboldrama, närma sig och befatta sig med klienters livssituation, trauman och kognitiva utvecklingsmöjligheter.

 

Handledningen är teoretiskt förankrad i analytisk psykologi enligt C.G. Jung och objektrelationsteori enligt D. W. Winnicott.

 

   
Deltagareantal i grupp: 4

 

Kontakta Janet Haapar, 070-34 99 834

bildterapi@telia.com