Ateljé för bildterapi

Almametoden

Bilden, så som vi närmar oss den i det här sammanhanget, kan ses som ett uttryck för vårt innersta väsen, vår själ. De bilder som berör oss mest är de bilder som är sprungna ur de egna djupen, den egna själspersonligheten. Vi kommer i kontakt med dem genom drömmar, meditation, dagdrömmar, fantasier och genom att göra bilder utifrån den här bildterapeutiska metoden. Vi lever ständigt i en dialog bortom orden med vårt inre, kanske är det så att våra inre bilder är livsavgörande för oss. Vi lever genom våra bilder och bemöter vår omgivning genom dem! Genom att måla våra inre bilder kan vi bearbeta konflikter, nå insikt och aktivt prova nya vägar som kan leda till förlösning, självläkning och självkännedom samt en kreativ livshållning. I Almametoden ges möjlighet till individuell målning enskilt eller i grupp i ett specialinrett stimulifattigt målningsrum med begränsningar vad gäller färg och papper. I kombination med målning sker processanalys, en strukturerad form av samtalsbearbetning, av bilderna. Ofta används avspänning med koncentration på kroppsupplevande och andning före bildskapandet.

 

I gruppen sker strukturerad processanalys av samtliga deltagares bilder. Metoden bygger på C.G. Jungs analytiska teori med begrepp som: aktiv imagination, komplexteori, medvetandefunktioner och empati. Om detta kan du läsa i Janet Haapars bok Bildterapi enligt Almametoden, Solrosens förlag 2002 (författarnamn Janet Svensson).

 

 

Kommentarer om boken Bildterapi

Janet!

Gratulerer med den boken!

Dine talenter som bild-terapeut er jo enorme, og du skal vare glad og stolt over at dine kunnskaper og visdom har funnet en slik god (gro-botn) vekstjord her på Nordkalotten.

Gratulerer!

Tom Andersen Proffessor,

författare till Reflekterande processer ISM, Universitetet i Tromso, Norge

 

 

Bildterapimetoden som beskrivs i denna skrift har utarbetats av psykoterapeuten Janet Haapar. Den utgår främst från C. G. Jungs teorier, men har även tagit intryck från D. W. Winnicotts objektrelationsteorier. Författaren beskriver konkret arbetet i olika typer av grupper - från tonåringar till vuxna - med utgångspunkt i bild, improvisation och drama, rörelser och impulser samt avslappnings- och andningsövningar. Färgens och formens betydelsebärande element beskrivs ingående liksom sökandet efter mönster i deltagarnas målningar.

Istället för tolkningar följer man bl.a. ett processanalytiskt schema utifrån Jungs "funktionskors" (tanke, känsla, förnimmelse, intuition) och tidsbegreppen "kairos" och "kronos" (cirkulär respektive lineär tid). Genom att olika uttrycksformer används inom ramen för ett bildterapeutiskt synsätt kan trådar nystas ihop kring trauman eller svåra barndomsupplevelser. Även drömmarnas meningsbärande element illustreras i ett kapitel.

Gruppdeltagarnas egna bilder ger en nödvändig och konkret illustration av processen. Ordlista och en omfattande bibliografi finns i slutet.

Boken kan intressera en stor allmänhet.

Marika Forsblad, Bibliotekstjänst

 

Artiklar om almametoden:

 

Insikten nr. 4 sept. 2000

 

CJP Nyhetsbrev, juni 2001