Ateljé för bildterapi

Ett par rader om Janet Haapar

Janet HaaparJanet Haapar, bildterapeut, leg. psykoterapeut, författare och fotograf, arbetar sedan 1973 med bilden som uttryck för inre skeenden, först på Barn- och Ungd. psyk. kliniken i Malmö, därefter med vuxna i egen privatpraktik. Hon har utvecklat en metod för bildterapeutiskt arbete, Almametoden, vars teoretiska bas är C.G. Jung och C.D. Winnicott. Sedan 1991 ges en tvåårig utbildning i bildterapi med möjlighet till ett tredje handledningsår.

 

På Österlen arbetar Janet Haapar med individualterapi, grupper, handledning samt personlig vidareutveckling.

 

Den målade bilden ger möjlighet till gestaltning av psykiska processer som materialiserade i/genom måleri är utgångslägen till möten, acceptans och vidareutveckling.

 

I boken Bildterapi enligt Almametoden, Solrosens Förlag, sammanfattar hon 25 år som verksam bildterapeut. Boken har ISBN nr 91-88362-25-6 och utkom i december 2002.

 

Janet Haapar är bloggare, välkommen till www.almablogg.wordpress.com!

 

På hennes hemsida www.alma.st visas bl.a. ett bildspel över Almagårdens Rosenträdgård!

 

Välkommen!

CURRICULUM VITAE
PSYKOLOGI, PEDAGOGIK OCH PSYKOTERAPI

Janet Haapar

PERSONLIG BAKGRUND OCH UTBILDNING

1945

Född.

1963

Examen, Landskrona Kommunala Flickskola.

1964

Examen, kontorsutbildning med engelsk affärskorrespondens, Yrkesskolan, Landskrona.

1965

Gift och första barnet föds.

1966-1967

Stinson AB, kontorist, affärskorrespondens.

1967

Andra barnet föds i dec.

1970

Förskollärarexamen, (VG i teori, VG i praktik), Lärarhögskolan, Malmö.

Sedan 1973

Privata studier i Analytisk Psykologi enligt C. G. Jung samt resor för att delta i olika kortare kurser på C.G. Jung Institutet i Kussnacht, Zurich, Schweiz.

1973-1977

Psykodramagrupper och utbildning i psykodrama enligt Moreno, Marianne Schmied, Lund.

1975

Skild, ensam vårdnadshavare, två barn.

1975-1976

2 år, halvtid, Drama (VG, båda åren) vid Litteraturvetenskapliga Institutionen, Universitetet i Lund.

1975-1979

Deltagare i Uttryckande Konst, kurser med kreativt utbildad, Fil. Dr. Bettina Egger, Schweiz och Spanien.

1975-1995

Supervision i Psykoterapi och Bildterapi med psykoanalytiker, Dr. E. Franzke, Växjö samt deltagande i olika grupper med kreativ inriktning i Malmö och Växjö såsom: arbete med drömmar, koncentrativ rörelseterapi, sagor och bildskapande, analytisk målning, psykodrama och symboldrama.

1977-1983

Jungansk psykoanalys, en time/vecka, med Analytisk Psykolog Kirsten Rasmussen, Köpenhamn.

1979

Specialpedagogexamen (Gren 3, psykiskt och fysiskt funktionshindrade barn, G gavs till alla), Lärarhögskolan, Malmö.

1981

Filosofie Kandidatexamen, med 40p litt.vet. (VG) samt 80p psykologi, (G gavs till alla).
Lunds Universitet.

1980-1987

Studier i Psykologi, Psykologiska Institutionen, Universitet i Lund 80p samt 65p på Forskarutbildningen, Psykologiska Institutionen, Lunds Universitet med handledare: E. Professor Hans Sjöbäck.

1980-1982

Symboltolkning enligt C.G. Jung, undervisning av Analytisk Psykolog Stina Thyberg, 50 timmar.

1987

Bevis om Legitimation, Psykoterapeut steg 2, Socialstyrelsen, Stockholm.

2006

Färgholografi, 4 p, Fysiska Institutionen, LTH, Lunds Universitet.

2009

Istanbul – kulturmöten, monument och identitet mellan öst och väst, 7,5 hp, Konstvetenskapliga Institutionen, Uppsala Universitet.

2010

Antikens religioner, 7 hp, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala Universitet.

ARBETE, ERFARENHET OCH BILDNINGSRESOR

1970

Initiativtagare till sommarkolloniverksamhet för specialplacerade barn, ”Viarps kollektiva Sommarhem” med rullande personalschema, lika många manliga som kvinnliga anställda samt familjegrupp. I samarbete med socialchef Heinz Schiller, Landskrona.

1970-1971

Förskollärare i Landskrona, specialgrupp, barn med särskilda behov samt en specialplacerad tonåring.

1971

Fortsättning på sommarkolloniverksamheten, Bjärnum, samma pedagogik som 1970.

1971-1973

Lärarassistent till lärare Gladys Graykowski, Manly Hospital, Sydney, Australia, både fysiskt och psykisk handikappade barn.

1973-1979

Förskollärare och Bildterapeut, 100% enligt befattningsbeskrivning, Barn- och Ungdomspsykiatriska Kliniken, Malmö. Initiativtagare till s.k. ”hemma-hos-arbete” hos multiproblemfamiljer för att arbeta med attitydförändring och motivering inför barns behandling (detta gjordes med bildterapi).
Bildterapi i öppna grupper, som akut krisbehandling, individuell behandling, i familjearbete samt i personalgruppssammanhang.

1975

Bildterapeutisk Metodutveckling: Almametoden, baserad på analytisk teori enligt C.G. Jung och objektrelationsteori enligt D.W. Winnicott.

1975-1979

Privata resor i Europa för att studera olika former av bildterapeutiska arbetssätt.
I Sverige: konstnär Jan Thomaéus, Danderyds Psykiatriska Klinik, Stockholm; konstnär Margaretha Raud, Ulleråkers Psykiatriska Klinik, Uppsala och konstnär Birgitta Löwendahl, Ulleråkers Psykiatriska Klinik samt Akademiska Sjukhusets Barnpsykiatriska Klinik, Uppsala.
Studieresor till London, England: St. Albans, bildterapeutiskt utbildningsinstitut.
Studieresor till Zurich, Schweiz: Psykiatrisk Klinik Burghölzli, Zurich; C.G. Jung Institutet och dess bildarkiv med bilder målade av analysander till Dr. Jung; Konstnär Jean-Carlo Testas privatpraktik där han arbetar med blinda barn och hos Kreativt utbildad, fil Dr. Bettina Egger: Uttryckande Konst med barn och vuxna.

1977-2019

Ateljé för Bildterapi: privat praktik för individuell Bildterapi och gruppterapi, Lund:
Ateljé, Örnvägen: Bildterapi och drama med barn
Ateljé, S. Esplanaden, Lund: Psykoterapeutiska bildterapigrupper med vuxna
Ateljé, Lilla Fiskaregatan, Lund: Psykoterapeutiska bildterapigrupper med vuxna
Ateljé, Prennegatan, Lund: Psykoterapeutiska bildterapigrupper med vuxna och individuell psykoterapi/bildterapi med vuxna samt psykoterapeutisk handledning i bildterapi.

Ateljé: Lilla Almahuset, Simrishamn, Psykoterapeutiska bildterapigrupper för vuxna och individuell bildterapi/psykoterapi med vuxna samt psykoterapeutisk handledning i bildterapi.

1979-1981

Lärare i Bildterapi och Drama, Lärarhögskolan, Malmö, till viss del i samarbete med fil. Dr., dramapedagog Lennart Wiechel.

1980-1984

Utbildning och handledning i bildterapi, Vuxenpsykiatriska kliniken, Malmö.

1981-1987

Veckokurser i bildterapi, Vimmerby folkhögskola.

1981-2005

Initierade, i samarbete med Karin och Clarence Crafoord, och genomförde bildterapeutisk personalvidareutbildning i samband med sektorisering av vuxenpsykiatri i Karlskrona. Personalvidareutveckling och utbildning i bildterapi, 1981-1987 med tre grupper/14 dag samt bildterapeutisk handledning, 1987-2005 med 8 ggr/år på Gullberna Sjukhus, Vuxenpsykiatrisk klinik samt på sektoriserad psykiatrisk dagsjukvård, Karlskrona.

1983-1993

Initiativtagare, utbildare och handledare till bildterapiprogram, handledning i bildterapi och personalvidareutveckling på Barnpsykiatrisk dagvård Ringen, Örebro.

1985-1989

Personalvidareutbildning i bildterapi och handledare i bildterapeutisk verksamhet, Malmö Östra Sjukhus, stängd rättspsykiatrisk avdelning.

1989-1994

Handledare i bildterapi, Mangården, Arlöv, rehabiliteringsavdelning till psykiatrisk klinik, Malmö Östra Sjukhus.

1980-2013

Bildterapeutiska sommargrupper och kurser i samarbete med:
gestaltterapeut Judit Zeligsson, Danmark; dansterapeut Karin Thulin, Stockholm; psykoterapeut och symboldramaterapeut Kerstin Andersson, Växjö; präst och dansare Brita Haugen, Lemvig, Danmark; psykoanalytiker Dr. Erich Franzke, Växjö; jungiansk analytiker Stina Thyberg, Södertälje; konstnär och bildterapeut Edith Kramer, N. Y., USA.; fil. lic., socialfilosof Eva Mannheimer, Göteborg samt fil. Dr., jungiansk analytiker Amelie Noach, London.
1980-1989 : Vitaby; 1989: Tjörnedalagården, Baskemölla; 1990-1991: Bäckhallagården, Simrishamn; 1991-1993: Skånes-Tranås, sedan 1994: Almagården, Simrishamn och fortfarande.

1984-1988

Utbildning och handledning 1-2 ggr/år Vuxenpsykiatriska kliniken, Kristinehamn.

1985-1989

Utbildning och handledning i bildterapi 1 dag/14:e dag, till arbetsterapeuter, S:t Sigfrids Sjukhus, Växjö
Utbildning i bildterapi och handledning i bildterapi till personal på St. Görgens sjukhus, vuxenpsykiatri, Göteborg.

1995-1996

Bildterapi med smärtpatienter, bildterapeutisk handledning, projekt i samarbete med Försäkringskassan i Malmö

1996-1997

Handledning: Bildterapi med barn till missbrukande föräldrar, Socialförvaltningen, Trelleborg.

1985-1990

Personalvidareutbildning i bildterapi 1g/år, Vuxenpsykiatriska kliniken, Gällivare
Utbildning och handledning i bildterapi, 1 dag/14:e dag, till arbetsterapeuter, Sankta Maria Sjukhus, Vuxenpsykiatri, Helsingborg.

1993-1994

Personalvidareutbildning: Attityder hos behandlare till patienters inre bilder och verbala metaforer i samband med start av Hospisverksamhet i Lund, samarbete med Dr. Ingemar Nordlund.

1992-2003

Bildterapiutbildning och handledning i bildterapi på BUP, Gällivare, först med 1-2v/år därefter till hela personalgruppen: utbildning och handledning enligt almametoden med 6 tillfällen per år, 352 timmar, under 2000-2003.

1993-2005

En eller två veckokurser/år i bildterapi/psykoterapi, grekisk eller sumerisk mytologi och bildskapande eller handledningsgrupp i bildterapi/psykoterapi, Kreta, Grekland.

1997-2003

En bildpsykoterapeutisk grupp om en vecka varje år på Svenska Ateninstitutets gästhem i Kavalla, Grekland.

1999-2007

Utbildare och handledare för bildterapiverksamheten, Röda Korset, Malmö.

1991-2016

Ettåriga bildterapeutiska handledningsgrupper.

1979-2015

Personalvidareutbildning, workshops och lektioner i bildterapi på olika psykiatriska institutioner, till exempel flera olika tillfällen på utbildningsdagar arrangerade av Psykiatrienheten S:t Sigfrids Sjukhus, Växjö och andra verksamheter på olika platser runt om i Sverige, tex Konstmuséet, Göteborg i samband med Konferens i Uttryckande Konst 1980 och Huvudbiblioteket, Linköping 19 nov. 2008 i samband med temavecka med föreläsningar om behandling av schizofreni, arrangerad av Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska sjukdomar.
Exempel på föreläsning/paperpresentation:
Riksföreningen PsykiatriCentrum Handledarekonferens 13-15 maj 1996, Stockholm: Handledning i bildterapi enligt almametoden, föreläsning och bildvisning
Enstaka kurser i bildterapi om en vecka per gång Universitetet i Reykjavik, Island, 4 olika tillfällen, Akureiri, Island 1 tillfälle.
Samarbete, workshops och föreläsningar i Almametoden för bildterapeutiskt arbete, Psykiatri på Nordkalotten med psykiater, Tom Anderson, Universitetet i Tromsö, Norge, 2 tillfällen, 1997, 1998 samt i Harstad, Norge 1 tillfälle 2002.

1991-2019

Psykoterapeutiska/Bildterapeutiska helg- ovh veckogrupper med inriktning på sumerisk och grekisk mytologi (Samos, Kreta, Österlen), samisk mytologi (Saltoluokta, Abisko), fornnordisk mytologi (Österlen).

2011

Bildterapi och Mytvecka på Dominica, Västindien

Från 1991

Initiativtagare och grundare till Jungianskt inriktad Bildterapeutisk utbildning, Ateljé för Bildterapi: två-årig utbildning med möjlighet att söka ett tredje år, vilket är inriktat på handledning av klientbilder, 12 deltagare. Samarbete med bl. a.: psykoanalytiker Dr. Erich Franzke; jungiansk analytiker Stina Thyberg; präst och dansare Brita Haugen; socialfilosof och fil.lic. Eva Mannheimer; konstnär och bildterapeut Edit Kramer, N.Y. USA samt fil.Dr. jungiansk analytiker Amelie Noach, London.

 

 

Författare till:

LITTERATUR - inom ämnesområdet psykologi

Böcker:

Bildterapi enligt Almametoden, 2002, Solrosens Förlag, Västerås.

Artiklar:

Om gränser och möten i det bildterapeutiska arbetet, Bildterapi 1982:2.
Drömmar och bildskapande, Insikten, 2000:4.
Bildterapi i Kavalla, JPC Nyhetsbrev, juni 2001.

Almametoden och objktrelationsteori, Insikten, 2002:5.

INTERNATIONELLA PAPERPRESENTATIONER

 

Art Therapy and Creativity in Group Psychotherapy
- Introduction to the Alma-method of Art Therapy, European federation for Psychoanalythic Psychotherapy, EFPPconference, Stockholm 4-6 July 2003.


The Individual Psychotherapeutic process within the Groupsetting seen through painting and structured talk, processanalysis, in the group. Introduction to the Alma-method of art Therapy,
European Consortium for Arts Therapies Education, ECArTE, European Arts Therapies Conference Rethymno, Crete, Greece 14-17 September 2005.

The Inner Child”, as shown in Art Therapeutic work according to the Alma-Method for Art Therapy, with the analythical theories of C.G. Jung and objectrelationtheories of D.W. Winnicott as a base for the work, European Consortium for Arts Therapies Education, ECArTE, European Arts Therapies Conference Tallinn, Estonia 19-22 September 2007.


POC, Point of Concentration, och rörelseimprovisationer enligt Viola Spolin, som redskap i bildterapeutiskt behandlingsarbete enligt Almametoden med psykologisk förankring I C.G. Jungs analytiska teori och objektrelationsteori enligt D.W. Winnicott,
Nordisk Konferens i Bildterapi, Sigtuna, Sverige, 1-3 augusti 2008.