Ateljé för bildterapi

Om tarotkorten

Ur baksidetexten: 

"Tarotkorten rör sig i mellanrummet mellan upplevelse och möjlighet, i tidsspannet mellan dåtid, nutid och framtid. Främst handlar de om den dynamiska verklighet som människan skapar i sin relation till omvärlden. Med vår egen fornnordiska mytologis ord: korten utgör Urds väv, de tre Nornornas arbete genom den personliga upplevelsen av tiden. Författaren Janet Haapar tolkar kortens innehåll utifrån sin kunskap om C.G. Jungs analytiska psykologi, W. Kandinskys färglära, själsliga processer, nummerologi, chakrasymbolik, skapelsemyter, antika mysteriereligioner och folksagor. Sin Rider-Tarotlek har hon ägt i 25 år, även om arbetet med korten är under betydligt kortare tid. De används i individuella sessioner samt i bildterapeutiska sammanhang. Kunskapen om psykoanalytikern C.G. Jungs sätt att begripa och definiera symboler har varit vägledande för henne i arbetet med Tarotkorten." 

 

Boken kostar 169:- frakt tillkommer. 

Faktura medföljer beställning. 

Kontakta Janet Haaparbildterapi@telia.com, fb eller messenger för beställning. TACK! 

 

Kommentarer från deltagare i gudinnegrupp/bildterapi/tarot: 

"Det var intensivt, omtumlande och väldigt spännande att inspireras av gudinnemyt och Tarotkort". 

"Stort tack för mycket klokskap och intuitivt lyssnande"

"Underbart att söka nå klarhet om livsstrategier och själens blockeringar".

 

Om tarotkorten
Omslag