Ateljé för bildterapi

Shadows in the Wather
Karen Blixen In Memoriam

Fotograf: Janet Haapar

 

Shadows in the WatherFotografierna är tagna i Rungstedlund, där Karen Blixen tillbringade sina sista år efter det att hon kommit tillbaka från Afrika till Danmark. Utställningen Shadows in the Wather Karen Blixen In Memoriam är delvis inspirerad av hennes bok Shadows in the Grass men framför allt av den naturromantiska omgivningen till Rungstedlund, där samma träd som såg Tanja leka med sina hundar invid dammen, fortfarande står kvar med sin aura av minnen. I detta blev jag planlöst indragen, var helt enkelt tvungen att stanna två dagar för att fotografera dammens vatten. Fotografierna för oss in i den största illusionen/drömmen av alla: livet självt. Alla bilderna är speglingar av omgivande verkligheter, himlens och trädens flyktiga rörelser över vattenytan.

 

Samtliga fotografier är obeskurna, tagna analogt och specialprocessade för att få fram polariteten och djupet i färgerna.